BIAXIS QS

Nano Laser: Tay cầm Focus + MLA – Chế độ: QS – Quasi Long – PTP

BIAXIS QS PICO

Pico laser 360ps  – Tay cầm: Focus + MLA – Chế độ: QS và PTP

BIAXIS GV

Hệ thống laser Nd Yag xung dài + Quasi Long

CÁC ƯU ĐIỂM CHÍNH

Tin tức & sự kiện