FORMA LIGHT

Hệ thống IPL – Công nghệ USP

FORMA SYSTEM

Hệ thống đa công nghệ: IPL + RF + Sóng siêu âm

ALPHA

Hệ thống đa công nghệ: IPL 3D + Diode Laser

MAGMA

Hệ thống đa công nghệ: IPL + Diode Laser + Nd Yag xung dài

CÁC ƯU ĐIỂM CHÍNH

Tin tức & sự kiện